father who? 
ang nakaraan 
ang resume 
ang victims 
ang feyvorits 
ang journal 
ang pektures